Kurslara dair məlumat

Əsas səhifə (home) > Təlimlər > Kurslara dair məlumat
  • Online təhsil TİS sisteminə daxil olaraq distant təhsil almaq olar
  • Offline təhsil TİS sisteminə daxil olaraq əyani təhsil almaq olar
  • Real vaxt rejimində distant təlim TİS sisteminə daxil olaraq real vaxt rejimində təhsil almaq olar
Kursun növü Kursun adı Axtarış
Əvvəlki ay Növbəti ay
Kursun adı Kursun növü Qeydiyyat müddəti Keçirilmə müddəti Kursa ayrılmış saat Plan üzrə iştirakçı sayı
İNGİLİS DİLİ İNTERMEDİATE QRUP - 1 30.01.2019 18:00 ~ 30.01.2019 18:00 05.11.2018 00:00 ~ 30.06.2019 00:00 - 10
TELEKOMMUNİKASİYA SAHƏSİNDƏ SATIŞ VƏ MARKETİNG TƏLİMİ / QRUP 1 03.04.2019 10:00 ~ 30.06.2019 22:00 03.04.2019 10:00 ~ 30.06.2019 22:00 - 30
İNGİLİS DİLİ (ELEMENTARY) QRUP 9 23.04.2019 10:00 ~ 30.06.2019 23:00 23.04.2019 10:00 ~ 30.06.2019 10:00 - 16
HMİ İMTAHAN (QRUP 3) 30.05.2019 10:00 ~ 01.06.2019 20:00 30.05.2019 10:00 ~ 01.06.2019 20:00 - 40
İYUN 2019 01.06.2019 08:00 ~ 02.06.2019 23:00 03.06.2019 09:00 ~ 30.06.2019 23:00 280 80
1
1 / 1